Trang chủ

[section label=”desktop and tablet” padding=”0px” height=”650px” height__sm=”450px” margin=”10px” video_visibility=”hide-for-small” visibility=”hide-for-small”]

[ux_slider hide_nav=”true” visibility=”hide-for-small”]

[ux_banner height=”100%” height__sm=”100%” bg=”1196″ bg_size=”original” video_visibility=”visible” visibility=”hide-for-small”]

[text_box position_x=”5″ position_y=”20″ text_align=”left” visibility=”hide-for-small”]

[ux_text text_align=”center” visibility=”hide-for-medium”]

CHIẾT XUẤT TRÙNG THẢO – FUCOIDAN

[/ux_text]
[ux_text text_align=”center” visibility=”show-for-medium hide-for-small”]

CHIẾT XUẤT TRÙNG THẢO – FUCOIDAN

[/ux_text]

[/text_box]
[text_box position_x=”5″ position_y=”25″ position_y__md=”50″ visibility=”hide-for-small”]

[ux_text text_align=”left” text_align__md=”center” visibility=”hide-for-small”]

Sản phẩm “chiết xuất trùng thảo – fucoidan” nhãn hiệu Scorpius là sự kết tinh từ nấm trùng thảo (chủng nấm cordyceps militaris) do Công ty cổ phần thực phẩm AT dày công nghiên cứu nuôi trồng trong hơn 5 năm và fucoidan chiết xuất từ tảo nâu của vùng biển Khánh Hòa theo đề tài khoa học cấp nhà nước; một sự kết hợp giữa sản vật tinh túy nhất của vùng núi cao và tinh hoa của biển cả, một sản phẩm kết hợp hoàn chỉnh giữa các thành phần của nấm trùng thảo và fucoidan mang lại những giá trị tối ưu cho sức khỏe của người Việt…

[/ux_text]
[button text=”ĐỌC THÊM” color=”alert” radius=”60″ expand=”0″ link=”https://scorpius.com.vn/gioi-thieu/” visibility=”hide-for-small”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”100%” height__sm=”100%” bg=”1386″ bg_size=”original” video_visibility=”visible”]

[text_box position_x=”5″ position_y=”20″ text_align=”left”]

[ux_text text_align=”center” visibility=”hide-for-medium”]

CHIẾT XUẤT TRÙNG THẢO – FUCOIDAN

[/ux_text]
[ux_text text_align=”center” visibility=”show-for-medium hide-for-small”]

CHIẾT XUẤT TRÙNG THẢO – FUCOIDAN

[/ux_text]

[/text_box]
[text_box position_x=”5″ position_y=”25″ position_y__md=”50″]

[ux_text text_align=”left” text_align__md=”center”]

Sản phẩm “chiết xuất trùng thảo – fucoidan” nhãn hiệu Scorpius là sự kết tinh từ nấm trùng thảo (chủng nấm cordyceps militaris) do Công ty cổ phần thực phẩm AT dày công nghiên cứu nuôi trồng trong hơn 5 năm và fucoidan chiết xuất từ tảo nâu của vùng biển Khánh Hòa theo đề tài khoa học cấp nhà nước; một sự kết hợp giữa sản vật tinh túy nhất của vùng núi cao và tinh hoa của biển cả, một sản phẩm kết hợp hoàn chỉnh giữa các thành phần của nấm trùng thảo và fucoidan mang lại những giá trị tối ưu cho sức khỏe của người Việt…

[/ux_text]
[button text=”ĐỌC THÊM” color=”alert” radius=”60″ expand=”0″ link=”https://scorpius.com.vn/gioi-thieu/”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”100%” height__sm=”100%” bg=”1364″ bg_size=”original” video_visibility=”visible”]

[text_box position_x=”5″ position_y=”20″ text_align=”left”]

[ux_text text_align=”center” visibility=”hide-for-medium”]

CHIẾT XUẤT TRÙNG THẢO – FUCOIDAN

[/ux_text]
[ux_text text_align=”center” visibility=”show-for-medium hide-for-small”]

CHIẾT XUẤT TRÙNG THẢO – FUCOIDAN

[/ux_text]

[/text_box]
[text_box position_x=”5″ position_y=”25″ position_y__md=”50″]

[ux_text text_align=”left” text_align__md=”center”]

Sản phẩm “chiết xuất trùng thảo – fucoidan” nhãn hiệu Scorpius là sự kết tinh từ nấm trùng thảo (chủng nấm cordyceps militaris) do Công ty cổ phần thực phẩm AT dày công nghiên cứu nuôi trồng trong hơn 5 năm và fucoidan chiết xuất từ tảo nâu của vùng biển Khánh Hòa theo đề tài khoa học cấp nhà nước; một sự kết hợp giữa sản vật tinh túy nhất của vùng núi cao và tinh hoa của biển cả, một sản phẩm kết hợp hoàn chỉnh giữa các thành phần của nấm trùng thảo và fucoidan mang lại những giá trị tối ưu cho sức khỏe của người Việt…

[/ux_text]
[button text=”ĐỌC THÊM” color=”alert” radius=”60″ expand=”0″ link=”https://scorpius.com.vn/gioi-thieu/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]

[/section]
[section label=”mobile” height__sm=”850px” video_visibility=”show-for-small” visibility=”show-for-small”]

[ux_slider hide_nav=”true” nav_size=”normal” visibility=”show-for-small”]

[ux_banner height=”500px” height__sm=”200%” bg=”1418″ video_visibility=”show-for-small” visibility=”show-for-small”]

[text_box width__sm=”80″ scale__sm=”100″ position_x=”50″ position_x__sm=”5″ position_y=”50″ position_y__sm=”10″]

Chiết xuất trùng thảo – fucoidan

Sản phẩm chiết xuất trùng thảo – Fucoidan nhãn hiệu Scorpius là sự kết tinh từ nấm trùng thảo…

[button text=”Xem thêm” color=”secondary” size=”xxsmall” radius=”99″ icon=”icon-angle-right” icon_reveal=”true” link=”https://scorpius.com.vn/gioi-thieu/” class=”btn-xemthem” visibility=”show-for-small”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”500px” height__sm=”200%” bg=”1386″ video_visibility=”show-for-small” visibility=”show-for-small”]

[text_box width__sm=”80″ scale__sm=”100″ position_x=”50″ position_x__sm=”5″ position_y=”50″ position_y__sm=”10″]

Chiết xuất trùng thảo – fucoidan

Sản phẩm chiết xuất trùng thảo – Fucoidan nhãn hiệu Scorpius là sự kết tinh từ nấm trùng thảo…

[button text=”Xem thêm” color=”secondary” size=”xxsmall” radius=”99″ icon=”icon-angle-right” icon_reveal=”true” link=”https://scorpius.com.vn/gioi-thieu/” class=”btn-xemthem” visibility=”show-for-small”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”500px” height__sm=”200%” bg=”1364″ video_visibility=”show-for-small” visibility=”show-for-small”]

[text_box width__sm=”80″ scale__sm=”100″ position_x=”50″ position_x__sm=”5″ position_y=”50″ position_y__sm=”10″]

Chiết xuất trùng thảo – fucoidan

Sản phẩm chiết xuất trùng thảo – Fucoidan nhãn hiệu Scorpius là sự kết tinh từ nấm trùng thảo…

[button text=”Xem thêm” color=”secondary” size=”xxsmall” radius=”99″ icon=”icon-angle-right” icon_reveal=”true” link=”https://scorpius.com.vn/gioi-thieu/” class=”btn-xemthem” visibility=”show-for-small”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]

[/section]